Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Haveforeningen Frydenlund - HavepræmiePræmiehaver

Hvis du ikke er interesseret i at få din have bedømt af kredsens havekonsulent - så skal du sende en mail til frydenlundhf@gmail.com eller give besked til formanden inden den 1. juni. For at blive indstillet til præmiering af sin have, skal man have haft haven i mindst 1 år. Der vil gå 5 år efter at haven er blevet præmieret, til man igen kan blive indstillet.

Gør selv opmærksom på hvis din have skal vurderes indenfor kriterierne Børnevenlighed og økologi.

Dem der har givet besked om at haven ikke skal bedømmes eller har havelågen låst er ikke med i udtagelsen til præmie.

Der kan udtages haver til præmie inden for følgende kategorier:

  • Præmiehave
  • Børnevenlige have
  • Den økologiske have
  • Flidspræmie

Dem der får præmie inviteres med ledsager med til præmiefesten som hvert år afholdes af Århus Kredsen i okt/nov måned.

Frydenlund haveforening samarbejder med 3 andre haveforeninger således at bestyrelsen besøger andre haveforeninger og udtager haver til vurdering, og andre haveforeningers bestyrelser besøger vores og udtager haver til vurdering.  Der udtages 8 haver som kredsens havekonsulent så besøger i juli  måned for den endelige vurdering. Her udtages så de 4 bedste haver.

Havekonsulentens bedømmelseskriterier:

  • Havens helhedsindtryk - Hvordan haven præsenterer sig, alsidighed, udnyttelse og balance i haven
  • Havens orden - Almindelig orden i haven, på stier, pladser m.v.
  • Havens anlæg - Opdeling og indbyrdes placering af de enkelte hovedelementer i haven.
  • Planternes sundhedstilstand - Frodighed m.v.

Præmierne:

Man får et diplom og en præmie. Præmierne har tidligere været en Holmegård glasskål, en blå Kongelig porcelæn skål, Bing&Grøndahl skål eller vase. Præmierne udskiftes hvert 5. år. Sidste skift var i 2008 hvor man gik fra Cocoon vasen til Bing og Grøndal skål. Næste skift må så være i 2014.

I 1959 var præmien denne:
Præmie i 1959 

 

Tidligere præmietagere:
Præmierne angivet nedenfor er de officielle givet af haveforbundet til de to første præmietagere på listen for det pågældende år. De resterende på listen har fået en anden præmie (en vase, et olie/vinegar sæt eller andet).

2016
Glasskål/kande
Menu kværnsæt

 

2015
Glasskål/kande
Menu kværnsæt

36 Ib H. Rasmussen
31 Tove Mølgaard
28 Rita Kirkeby
20 Ester Strandby

2014
Royal Copenhagen skål
Menu kværnsæt

33 Evgeny Romanov
24 Gert Kjærgaard Jensen
71 Linda K. Larsen
63 Mette Lyhne Holst

2013
Royal Copenhagen skål
Menu kværnsæt

35 Else Øls Andersen
25 Susanne Hedegaard
88 Niels Astrup/Maja Thorning Kristensen flid

2012

Royal Copenhagen skål
Menu kværnsæt

 

 

 

2011 

Royal Copenhagen skål

 

 

 

 

2010

Royal Copenhagen skål
Rosendahl vase

32 Lissie Hjortshøj

53 Hans Peter Nørgaard og Randi Østergaard

58 Abelone Asingh

76 Lars Javette Koefoed 

 

59 Berit Nielsen

66 Vita og Leo Nielsen

52 Bente og Leif Jensen

83 Britta Andersen

 

9 Hans Esmann Eriksen

50 Michel Prat

35 Else Øls flid

72 Anette Ranneries flid

 

2009

Royal Copenhagen skål
Menu kværnsæt

67 Peter Hansen

41 Ib H. Rasmussen

31 Lizzi Jensen flid

63 Karen Lyhne flid

 

2008

Cocoon vase

25 Susanne Hedegaard

39 Ingrid Christensen

56 Rita Kirkeby Larsen

84 Grete Holmby

 

2007

Cocoon vase

18 Nancy F. Munos

20 Charlotte Egerup

24 Gert Kjærsgaard

32 Lissie Hjortshøj

 

2006

Cocoon vase

31 Lizzi Jensen

59 Berit Nielsen

83 Britta Andersen

 

2005

Cocoon vase

50 Michel Prat

75 Heidi Poggianti

88 Erling Jensen

 

2004

Cocoon vase

19 Ole Frikke

23 Frode Andersen

52 Leif Jensen

67 Peter Løvet Hansen flid

 

2003

Kgl. porcelæn skål

21 Lisbeth Emauelsen flid

41 Ib Rasmussen

60 Mona Raarup

66 Vita Jensen

 

2002

Kgl. porcelæn skål

18 Nancy F. Munos

30 Jytte Secher

32 Lissie Hjortshøj

39 Ingrid Christensen

 

2001

Kgl. porcelæn skål

01 John Jensen

29 Solveig Lemming

31 Lizzi Jensen

90 Helle Jacobsen

 

2000

Kgl. porcelæn skål

34 Birthe Klausen

58 Abelone Asingh

68 Anette & Winnie Bøgelund

89 Søren Anker Svendsen

 

1999

Kgl. porcelæn skål

08 Lene Sørensen

11 Knud Pedersen

50 Ole Frier Pedersen

52 Leif Jensen

 

1998

19 Ole Frikke

59 Bent Mildahl

66 Vita Jensen

90 Anna Petersen

 

1997 

12 Cezarina Pilak

23 Frode Andersen

30 Lissie Hjortshøj

64 Maja Andersen

Opdateret 21/02/2016

Besøg  
074955